Pomôžeme vybaviť stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie

Nad rekonštukciou
dozerá atestovaný stavebný dozor

Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu obnovy bytového domu

Vypracujeme výkaz výmeru
a ceny

Vypracujeme analýzu finančných možností obnovy bytového domu

Bývajte krajšie v
zrekonštrukovaných
bytových domoch            

Pomôžeme pri získaní európskych a štátnych dotácií alebo úveru

PONÚKAME

POVEDALI O NÁS

„Oceňujem odborný prístup, profesionalitu, ústretovosť, včasnosť a bezproblémový
prístup Vašich zamestnancov a riadiacich pracovníkov
zodpovedných za túto stavbu.


Ing. Mária Géciová
predseda SVB FURČAN 685

O NÁS

 

Sme dynamická stavebno-realizačná firma, zaoberajúca sa kompletnou obnovou
bytových domov.

2008

Rok vzniku
spoločnosti

70

Počet realizovaných
stavieb

2 600 000 Eur

Objem realizovaných
stavieb v roku 2015

100 %

Podiel vlastných
zamestanacov

PREHĽAD REALIZÁCIÍ STAVIEB

Stavby realizované v roku 2015

1.    Obnova a zateplenie bytového domu Volgogradská 27-38, Prešov

2.    Obnova a zateplenie bytového domu Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves

3.    Obnova a zateplenie bytového domu Donnerová 23-45, Bratislava                               

4.    Obnova a zateplenie bytového domu Agátová 2-4, Spišská Nová Ves                           

5.    Obnova a zateplenie bytového domu 1.mája 97, Malacky                                            

6.    Obnova a zateplenie bytového domu Hurbanová 16, Spišská Nová Ves  

7.    Zateplenie polyfunkčný súbor TATRA RESIDENCE, Bratislava 

8.    Obnova a zateplenie bytového domu Hviezdoslavová 12-14, Spišská Nová Ves  

9.    Obnova a zateplenie bytového domu Ľ. Kossutha 83,85,87,89, 21-23, Kráľovský Chlmec

10.  Zateplenie objektu AQUACITI POPRAD, Poprad                                                          

11.  Obnova a zateplenie bytového domu Športová 16, Gelnica                                          

12.  Zateplenie multifunkčného objektu Fabiniho 10, Spišská Nová Ves

13.  Obnova fasády Maurerová 34-36, Krompachy

14.  Obnova a zateplenie bytového domu Gorazdová 10-12, Spišská Nová Ves

15.  Rekonštrukcia reštaurácie HOFBRAU ZUM RATHAUS, WIEN                                        

16.  Zateplenie Hotel HORIZONT, Stará Lesná

17.  Zateplenie KZS a odvetraná fasáda, polyfunkčný objekt Miletičová , Bratislava

Stavby realizované v roku 2014

1.  Zateplenie administratívna budova VSE, Teplárenská ulica, Košice

2.  Obnova a zateplenie BD Volgogradská 28-38, Prešov

3.  Rekonštrukcia BD, Zrínskeho 9, Bratislava

4.  Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky a nemocnici Handlová,

5.  Úprava vstupov SVB Angara, Moyzesova 2791, Poprad

6.  Obnova a zateplenie BD SVB Sasanka, Maurerova 34, Krompachy

7.  Úprava priestorov a výmena kopilitov SVB SPLAV, P.Jilemnického 17, Spišská Nová Ves

8.  Obnova a zateplenie BD SVB a NP HRON, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves

9.  Obnova a zateplenie BD SVB a NP pri POTOKU, Huta 56, Rudňany

10. Obnova a zateplenie BD SVB DIAMANT Gorazdova 1,3, Spišská Nová Ves

11. Obnova a zateplenie BD SVB EMA, sídlisko Rozvoj 29-30, Levoča

12. Obnova a zateplenie BD SVB Kamélia, Francisciho 1621/5, Levoča

13. Obnova a zateplenie BD SVB SMREK, Komenského 21,23, Spišská Nová Ves

14. Obnova a zateplenie BD ŠLN 18-21, Brezno

15. Obnova a zateplenie BD, Kováčska2, Spišská Nová Ves

16. Kompletná výstavba bytových jednotiek FILIP, Poprad

17. Obnova a zateplenie BD SVB SEKUNDA, Beňadická 17, Bratislava

18. Novostavba - Zateplenie bytového komplexu Zátvor II, Trnava

19. Úprava vstupov a podjazdu BD Kozia 25,27,29 Bratislava

Stavby realizované v roku 2013

1.  Výmena kopilitových stien Topoľčianska 20,21, Bratislava

2.  Kompletná renovácia kancelárskych priestoroch SLOVMAG, Lubeník (100 000 ur)

3.  Obnova a zateplenie BD Gorazdova 1- 3 , Spišská Nová Ves

4.  Obnova a zateplenie bytového domu Kováčska 2, Spišská Nová Ves   (150 000 eur)

5.  Obnova a zateplenie bytového domu Marečka 7, Devínska Nová Ves (150 000 eur)

6.  Obnova a zateplenie bytového domu Zrinského 6, Bratislava

7.  Kompletná renovácia nemocnice, Handlová (150 000 eur)

8.  Obnova a zateplenie bytového domu Holičská 12,  Bratislava (220 000 eur)

9 . Obnova a zateplenie bytového domu Maurerová 6, Bratislava (220 000 eur)

10. Obnova a zateplenie bytového domu Trieda 1. Mája 53, Spišská N.Ves (220 000 eur)

11. Obnova a zateplenie bytového domu Buzulucká 10-12 Košice (250 000eur)

12. Obnova a zateplenie bytového domu Jaskov rad 40, Bratislava (250 000 eur)

13. Obnova a zateplenie bytového domu Palárikova 290, Senica (250 000 eur)

14. Kompletná výstavba bytového domu FILIP na kľúč, Poprad (400 000 eur)

15. Obnova a zateplenie bytového domu ŠLN 18-21, Brezno (450 000 eur)

16. Obnova a zateplenie bytového domu Beňadická 17 a 19, Bratislava (550 000 eur)   

Stavby realizované v roku 2012

1.   Obnova a zateplenie bytového domu Gaštanová 2,4 Spišská Nová Ves

2.   Obnova a zateplenie bytového domu Komenského 9-15 Spišská Nová Ves

3.   Obnova a zateplenie bytového domu Komenského 5-7 Spišská Nová Ves

4.   Obnova a zateplenie bytového domu Váh Poprad                    

5.   Obnova a zateplenie bytového domu Česká 2 Spišská Nová Ves

6.   Obnova a zateplenie bytového domu Agátová 5,6,7, Spišská N.Ves

7.   Obnova a zateplenie bytového domu Matuškova 2,4, Spišská N.Ves

8.    Zateplenie rekreačného strediska Porač Park, Porač

9.    Zateplenie bytového domu VILLA NOVA (A), SNV

10.  Zateplenie bytového domu Gorazdová, SNV (1 500m2)

11.  Zateplenie bytového domu a obnova Pavilón D, Nový Smonkovec (1 500m2)

12.  Zateplenie a obnova bytového domu Jasovská 23,27, Bratislava (3 200m2)

13.  Zateplenie a obnova bytového domu Holíčska 32-42, Bratislava (6 500m2)

Stavby realizované v roku 2011

1.   Obnova a zateplenie bytového domu Gaštanová 6,8, Spišská Nová Ves

2.   Obnova a zateplenie bytového domu Wolkerová 24, Spišská Nová Ves

3.   Zateplenie fasády a fasádny obklad fundermax, Slovak Telecom, Račianska ul., Bratislava

4.   Obnova a zateplenie bytového domu Gaštanová 7,9, Spišská Nová Ves

5.   Obnova a zateplenie byt. domu Trieda 1. mája 37-39, 41-43, 45-47, 53 strecha,  Spišská Nová Ves 

6.   Obnova a zateplenie bytového domu Jilemnického 21, Spišská Nová Ves

7.   Obnova bytového domu, komíny, maľby, výlezy Gorazdova 1-3, Spišská Nová Ves

8.   Obnova a zateplenie bytového domu Odborárov 21 a Duklianska 2,4, Spišská Nová Ves

9.   Obnova a zateplenie bytového domu Severná 2-4, Kežmarok

10. Obnova a zateplenie bytového domu L.Novomeského 2,4,6, Pezinok

11. Obnova a zateplenie bytového domu Lachová 10-16, Bratislava

12. Zateplenie a obnova bytového domu Jasovská 23,27, Bratislava (3 200m2)

13. Zateplenie a obnova bytového domu Holíčska 32-42, Bratislava (6 500m2)

Stavby realizované v roku 2010

1.  Obnova a zateplenie bytového domu Osterva, Poprad

2.  Obnova a zateplenie bytového domu Vysoká, Poprad

3.  Obnova a zateplenie bytového domu Hron, Štúrovo nábrežie 11, Spišská N.Ves

4.  Obnova a zateplenie bytového domu Bezručová 5,7, Spišská N.Ves

5.  Obnova a zateplenie bytového domu Agátová 1, Spišská N.Ves

6.  Obnova a zateplenie bytového domu Agátová 5,6,7, Spišská N.Ves

7.  Obnova a zateplenie bytového domu Matuškova 2,4, Spišská N.Ves

8.   Zateplenie rekreačného strediska Porač Park, Porač

9.   Zateplenie bytového domu VILLA NOVA, SNV

10. Zateplenie bytového domu Gorazdová, SNV (1 500m2)

11. Zateplenie bytového domu a obnova Pavilón D, Nový Smonkovec (1 500m2)

12. Zateplenie a obnova bytového domu Jasovská 23,27, Bratislava (3 200m2)

13. Zateplenie a obnova bytového domu Lachová 10-16, Bratislava (5 200m2)

14. Zateplenie a obnova bytového domu Holíčska 32-42, Bratislava (6 500m2)

Stavby realizované v roku 2016

1.  Obnova bytového domu NARCIS, J. Francisciho 7, Levoča

         plocha zateplenia:  2460 m2

2.  Obnova bytového domu Nám. sv. Martina 8 – 14, Lipany

         plocha zateplenia: 2420 m2

3.  Obnova bytového domu PIVÓNIA, J. Greschika 3, Levoča

         plocha zateplenia: 1385 m2      

4.  Zateplenie objektu – Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany,    parc. č. 204

         plocha zateplenia: 715 m2

5.  Svätyňa Božieho milosrdenstva sídl. Západ, Spišská Nová Ves – povrchovú úpravy fasády

         plocha zateplenia: 1385 m2 

6.  Stavebné úpravy bytového domu Cintorínska 1, Krompachy

         plocha zateplenia: 1 000 m2

7.  Obnova bytového domu ODRA, Šrobárova 2668 Poprad – ŠFRB, SP

         plocha fasády: 8 380 m2

 8.  Obytný súbor ANIČKA - Košice

         plocha fasády: 4 550 m2

 

NAŠE REALIZÁCIE


Pozrite si naše realizácie zo zateplenia budov,
stavebnej činnosti a ...

CERTIFIKÁTY KVALITY


Udelená certifikácia svedčí o kvalite
dodávaných služieb
.

NAŠI PARTNERI

Fakturačné údaje Sp. N. Ves

BauTop, s.r.o 
Arnutovce 130
053 13 Arnutovce        

IČO: 43982671
IČ DPH: SK 2022545822

Dodacia adresa

BauTop, s.r.o
Areál bývalého PD
053 13 Arnutovce

Fakturačné údaje Bratislava

Bau Top, s.r.o
Pri Starom letisku 1
831 07 Bratislava

IČO: 46637184
IČ DPH: SK 2023519366

Dodacia adresa

Sklad a administratíva
Rév utca 5
Dunakility 9225
Maďarsko 

 

Kontaktné údaje:   office: +421 917 093 834        bautop@bautop.sk

 

riaditeľ:                             Jaroslav Smižanský             +421 918 869418 

                                                                     jaroslav.smizansky@bautop.sk

služby, predaj a prenájom:  Dušan Komár                          +421 918 869418

                                                                            dusan.komar@bautop.sk

príprava a realiz. stavieb:   Ing. Vladimíra Smižanská   +421 918 869418

                                                                         vladimira.risova@bautop.sk

Kontaktné údaje:  office: +421 907721402     skladba@bautop.sk

 

riaditeľ pobočky:  Ing. Ján Balco                       +421 917 854183

                                                                      obchod@bautop.sk